logo
Zdjęcia przedstawiają obrady Zjazdu Ornitologów w Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


Pierwszy z prelegentów (po prawej), prof. dr hab. Przemysław Busse, pozwalając nam śledzić trasę piecuszka z Europy Północnej do Środkowej Afryki, rozpoczął serię specjalistycznych wykładów.
Po lewej, inicjator zorganizowanego ruchu ornitologicznego, współzałożyciel i pierwszy Prezes Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego - dr Kazimierz Walasz.
Żywa legenda polskiej ornitologii - prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć.
Grupa ornitologów i obrączkarzy związana z Akcją "Carpatica".
Wykład na temat rozpoznawania mew z grupy mewy srebrzystej poprowadziła
dr Magdalena Zagalska-Neubauer

Krótkie przerwy ...
... nie pozwalały zanotować wszystkich wiadomości.
mgr Mateusz Ledwon z tematem wykładu dotyczącym podarunków żywnościowych i życia par rybitwy białowąsej w okresie lęgowym.Copyright © 2006-2009 by IWA. Hosted by TYTANET.COM.PL. All rights reserved. powered by WebText v0.2