Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Dobrków

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kormoran czarny

Phalacrocorax carbo

 

2.

Czapla siwa

Ardea cinerea

 

3.

Bocian biały

Ciconia ciconia

 

4.

Łabędź niemy

Cygnus olor

 

5.

Orzeł bielik

Haliaeetus albicilla

 

6.

Błotniak stawowy

Circus aeruginosus

 

7.

Pustułka

Falco tinnunculus

 

8.

Kuropatwa

Perdix perdix

 

9.

Przepiórka

Coturnix coturnix

 

10.

Bażant

Phasianus colchicus

 

11.

Derkacz

Crex crex

 

12.

Czajka

Vanellus vanellus

 

13.

Mewa pospolita

Larus canus

 

14.

Mewa śmieszka

Larus ridibundus

 

15.

Mewa białogłowa

Larus cachinnans

 

16.

Rybitwa zwyczajna

Sterna hirundo

 

17.

Grzywacz

Columba palumbus

 

18.

Sierpówka

Streptopelia decaocto

 

19.

Turkawka

Streptopelia turtur

 

20.

Kukułka

Cuculus canorus

 

21.

Puszczyk zwykły

Strix aluco

 

22.

Jerzyk

Apus apus

 

23.

Dudek

Upupa epops

 

24.

Dzięcioł zielony

Picus viridis

 

25.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

 

26.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

 

27.

Jaskółka oknówka

Delicho urbica

 

28.

Skowronek polny

Alauda arvensis

 

29.

Świergotek drzewny

Anthus trivialis

 

30.

Świergotek łąkowy

Anthus pratensis

 

31.

Pliszka żółta

Motacilla flava

 

32.

Pliszka siwa

Motacilla alba

 

33.

Dzierzba gąsiorek

Lanius collurio

 

34.

Wilga

Oriolus oriolus

 

35.

Szpak

Sturnus vulgaris

 

36.

Sójka

Garrulus glandarius

 

37.

Sroka

Pica pica

 

38.

Kawka

Corvus monedula

 

39.

Gawron

Corvus frugilegus

 

40.

Wrona siwa

Corvus corone

 

41.

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

 

42.

Strumieniówka

Locustella fluviatilis

 

43.

Świerszczak

Locustella naevia

 

44.

Łozówka

Acrocephalus palustris

 

45.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

 

46.

Pokrzewka cierniówka

Sylvia communis

 

47.

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

 

48.

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

 

49.

Mysikrólik

Regulus regulus

 

50.

Muchołówka szara

Muscicapa striata

 

51.

Pokląskwa

Saxicola rubetra

 

52.

Kląskawka

Saxicola torquata

 

53.

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

 

54.

Rudzik

Erithcus rubecula

 

55.

Kwiczoł

Turdus pilaris

 

56.

Kos

Turdus merula

 

57.

Drozd śpiewak

Turdus philomelos

 

58.

Sikora uboga

Parus palustris

 

59.

Sikora sosnówka

Parus ater

 

60.

Sikora modra

Parus caeruleus

 

61.

Sikora bogatka

Parus major

 

62.

Kowalik

Sitta europaea

 

63.

Wróbel domowy

Passer domesticus

 

64.

Wróbel mazurek

Passer montanus

 

65.

Zięba

Fringilla coelebs

 

66.

Kulczyk

Serinus serinus

 

67.

Dzwoniec

Carduelis chloris

 

68.

Czyż

Carduelis spinus

 

69.

Szczygieł

Carduelis carduelis

 

70.

Makolągwa

Carduelis cannabina

 

71.

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

 

72.

Potrzeszcz

Miliaria calandra

 

73.

Trznadel

Emberiza citrinella

 

 

 

Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Gębiczyna

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Świstun

Anas penelope

 

2.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

 

3.

Błotniak zbożowy

Circus cyaneus

 

4.

Dzięcioł zielosiwy

Picus canus

 

5.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

 

6.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

 

7.

Skowronek polny

Alauda arvensis

 

8.

Szpak

Sturnus vulgaris

 

9.

Sójka

Garrulus glandarius

 

10.

Sroka

Pica pica

 

11.

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

 

12.

Pokrzewka cierniówka

Sylvia communis

 

13.

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

 

14.

Sikora modra

Parus caeruleus

 

15.

Sikora bogatka

Parus major

 

16.

Kowalik

Sitta europaea

 

17.

Wróbel domowy

Passer domesticus

 

18.

Zięba

Fringilla coelebs

 

19.

Czyż

Carduelis spinus

 

20.

Trznadel

Emberiza citrinella

 

 

 

Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Gołęczyna

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Czapla siwa

Ardea cinerea

 

2.

Krzyżówka

Anas platyrhynchos

 

3.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

 

4.

Sokół kobuz

Falco subbuteo

 

5.

Gołąb siniak

Columba oenas

 

6.

Grzywacz

Columba palumbus

 

7.

Turkawka

Streptopelia turtur

 

8.

Kukułka

Cuculus canorus

 

9.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

 

9.

Dzięcioł średni

Dendrocopos medius

 

10.

Skowronek borowy

Lullula arborea

 

11.

Świergotek drzewny

Anthus trivialis

 

12.

Pliszka siwa

Motacilla alba

 

13.

Dzierzba gąsiorek

Lanius collurio

 

14.

Wilga

Oriolus oriolus

 

15.

Szpak

Sturnus vulgaris

 

16.

Sójka

Garrulus glandarius

 

17.

Wrona siwa

Corvus corone

 

18.

Strumieniówka

Locustella fluviatilis

 

19.

Zaganiacz

Hippolais icterina

 

20.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

 

21.

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

 

22.

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

 

23.

Świstunka

Phylloscopus sibilatrix

 

24.

Mysikrólik

Regulus regulus

 

25.

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

 

26.

Rudzik

Erithacus rubecula

 

27.

Kos

Turdus merula

 

28.

Drozd śpiewak

Turdus philomelos

 

29.

Sikora uboga

Parus palustris

 

30.

Sikora sosnówka

Parus ater

 

31.

Sikora modra

Parus caeruleus

 

32.

Sikora bogatka

Parus major

 

33.

Kowalik

Sitta europaea

 

34.

Mazurek

Passer montanus

 

35.

Zięba

Fringilla coelebs

 

36.

Gil

Pyrrhula pyrrhula

 

37.

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

 

38.

Trznadel

Emberiza citrinella

 

 

 

Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Jaworze Dolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kormoran czarny

Phalacrocorax carbo

 

2.

Nurogęś

Mergus merganser

 

3.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

 

4.

Orzeł bielik

Haliaeetus albicilla

 

5.

Mewa śmieszka

Larus ridibundus

 

6.

Mewa białogłowa

Larus cachinnans

 

7.

Sierpówka

Streptopelia decaocto

 

8.

Puszczyk zwykły

Strix aluco

 

9.

Dzięcioł czarny

Dryocopus martius

 

10.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

 

11.

Jaskółka brzegówka

Riparia riparia

 

12.

Pliszka siwa

Motacilla alba

 

13.

Sójka

Garrulus glandarius

 

14.

Sroka

Pica pica

 

15.

Kruk

Corvus corax

 

16.

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

 

17.

Mysikrólik

Regulus regulus

 

18.

Kwiczoł

Turdus pilaris

 

19.

Kos

Turdus merula

 

20.

Drozd śpiewak

Turdus philomelos

 

21.

Paszkot

Turdus viscivorus

 

22.

Raniuszek białogłowy

Aegithalos caudatus

 

23.

Sikora uboga

Parus palustris

 

24.

Sikora sosnówka

Parus ater

 

25.

Sikora modra

Parus caeruleus

 

26.

Sikora bogatka

Parus major

 

27.

Kowalik

Sitta europaea

 

28.

Pełzacz leśny

Certhia familiaris

 

29.

Wróbel domowy

Passer domesticus

 

30.

Zięba

Fringilla coelebs

 

31.

Czyż

Carduelis spinus

 

32.

Dziwonia

Carpodacus erythinus

 

33.

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

 

34.

Trznadel

Emberiza citrinella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Jaworze Górne

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Czapla biała

Egretta alba

 

2.

Krzyżówka

Anas platyrhynchos

 

3.

Bażant

Phasianus colchicus

 

4.

Dzięcioł zielony

Picus viridis

 

5.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

 

6.

Jaskółka brzegówka

Riparia riparia

 

7.

Dzierzba srokosz

Lanius excubitor

 

8.

Sójka

Garrulus glandarius

 

9.

Sikora uboga

Parus palustris

 

10.

Sikora modra

Parus caeruleus

 

11.

Sikora bogatka

Parus major

 

12.

Kowalik

Sitta europaea

 

13.

Zięba

Fringilla coelebs

 

14.

Szczygieł

Carduelis carduelis

 

15.

Trznadel

Emberiza citrinella

 

 

 

Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Lipiny

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Perkozek

Tachybaptus ruficollis

 

2.

Kormoran czarny

Phalacrocorax carbo

 

3.

Czapla siwa

Ardea cinerea

 

4.

Bocian biały

Ciconia ciconia

 

5.

Bocian czarny

Ciconia nigra

 

6.

Łabędź niemy

Cygnus olor

 

7.

Krzyżówka

Anas platyrhynchos

 

8.

Podgorzałka

Aythya nyroca

 

9.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

 

10.

Błotniak stawowy

Circus aeruginosus

 

11.

Pustułka

Falco tinnunculus

 

12.

Kobuz

Falco subbuteo

 

13.

Kuropatwa

Perdix perdix

 

14.

Przepiórka

Coturnix coturnix

 

15.

Bażant

Phasianus colchicus

 

16.

Derkacz

Crex crex

 

17.

Czajka

Vanellus vanellus

 

18.

Łyska

Fulica atra

 

19.

Mewa śmieszka

Larus ridibundus

 

20.

Mewa białogłowa

Larus cachinnans

 

21.

Siniak

Columba oenas

 

22.

Grzywacz

Columba palumbus

 

23.

Sierpówka

Streptopelia decaocto

 

24.

Turkawka

Streptopelia turtur

 

25.

Kukułka

Cuculus canorus

 

26.

Puszczyk zwykły

Strix aluco

 

27.

Jerzyk

Apus apus

 

28.

Dudek

Upupa epops

 

29.

Dzięcioł zielony

Picus viridis

 

30.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

 

31.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

 

22.

Jaskółka oknówka

Delicho urbica

 

33.

Skowronek borowy

Lullula arborea

 

34.

Skowronek polny

Alauda arvensis

 

35.

Świergotek drzewny

Anthus trivialis

 

36.

Pliszka żółta

Motacilla flava

 

37.

Pliszka siwa

Motacilla alba

 

38.

Dzierzba gąsiorek

Lanius collurio

 

39.

Dzierzba srokosz

Lanius excubitor

 

40.

Wilga

Oriolus oriolus

 

41.

Szpak

Sturnus vulgaris

 

42.

Sójka

Garrulus glandarius

 

43.

Sroka

Pica pica

 

44.

Kawka

Corvus monedula

 

45.

Gawron

Corvus frugilegus

 

46.

Wrona siwa

Corvus corone

 

47.

Kruk

Corvus corax

 

48.

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

 

49.

Strumieniówka

Locustella fluviatilis

 

50.

Łozówka

Acrocephalus palustris

 

51.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

 

52.

Pokrzewka ogrodowa

Sylvia borin

 

53.

Pokrzewka cierniówka

Sylvia communis

 

54.

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

 

55.

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

 

56.

Mysikrólik

Regulus regulus

 

57.

Muchołówka szara

Muscicapa striata

 

58.

Muchołówka mała

Muscicapa parva

 

59.

Muchołówka żałobna

Ficedula hypoleuca

 

60.

Pokląskwa

Saxicola rubetra

 

61.

Kląskawka

Saxicola torquata

 

62.

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

 

63.

Rudzik

Erithacus rubecula

 

64.

Słowik szary

Luscinia luscinia

 

65.

Kwiczoł

Turdus pilaris

 

66.

Kos

Turdus merula

 

67.

Drozd śpiewak

Turdus philomelos

 

57.

Paszkot

Turdus viscivorus

 

68.

Sikora uboga

Parus palustris

 

69.

Sikora sosnówka

Parus ater

 

70.

Sikora modra

Parus caeruleus

 

71.

Sikora bogatka

Parus major

 

72.

Pełzacz leśny

Certhia familiaris

 

73.

Kowalik

Sitta europaea

 

74.

Wróbel domowy

Passer domesticus

 

75.

Wróbel mazurek

Passer montanus

 

76.

Zięba

Fringilla coelebs

 

77.

Kulczyk

Serinus serinus

 

78.

Dzwoniec

Carduelis chloris

 

79.

Czyż

Carduelis spinus

 

80.

Szczygieł

Carduelis carduelis

 

81.

Makolągwa

Carduelis cannabina

 

82.

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

 

83.

Gil

Pyrrhula pyrrhula

 

84.

Potrzeszcz

Miliaria calandra

 

85.

Trznadel

Emberiza citrinella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Łęki Dolne

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

 

2.

Bażant

Phasianus colchicus

 

3.

Kukułka

Cuculus canorus

 

4.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

 

5.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

 

6.

Skowronek polny

Alauda arvensis

 

7.

Wilga

Oriolus oriolus

 

8.

Szpak

Sturnus vulgaris

 

9.

Sójka

Garrulus glandarius

 

10.

Gawron

Corvus frugilegus

 

11.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

 

12.

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

 

13.

Kląskawka

Saxicola torquata

 

14.

Rudzik

Erithacus rubecula

 

15.

Kwiczoł

Turdus pilaris

 

16.

Kos

Turdus merula

 

17.

Drozd śpiewak

Turdus philomelos

 

18.

Raniuszek

Aegithalos caudatus

 

19.

Sikora czarnogłowa

Parus montanus

 

20.

Sikora modra

Parus caeruleus

 

21.

Sikora bogatka

Parus major

 

22.

Wróbel domowy

Passer domesticus

 

23.

Zięba jer

Fringilla montifringilla

 

24.

Kulczyk

Serinus serinus

 

25.

Czyż

Carduelis spinus

 

26.

Gil

Pyrrhula pyrrhula

 

27.

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

 

28.

Potrzeszcz

Miliaria calandra

 

29.

Trznadel

Emberiza citrinella

 

 

 

Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Łęki Górne

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Grzywacz

Columba palumbus

 

2.

Kukułka

Cuculus canorus

 

3.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

 

4.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

 

5.

Skowronek polny

Alauda arvensis

 

6.

Świergotek drzewny

Anthus trivialis

 

7.

Wilga

Oriolus oriolus

 

8.

Szpak

Sturnus vulgaris

 

9.

Sroka

Pica pica

 

10.

Gawron

Corvus frugilegus

 

11.

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

 

12.

Strumieniówka

Locustella fluviatilis

 

13.

Zaganiacz

Hippolais icterina

 

14.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

 

15.

Pokrzewka cierniówka

Sylvia communis

 

16.

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

 

17.

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

 

18.

Kwiczoł

Turdus pilaris

 

19.

Drozd śpiewak

Turdus philomelos

 

20.

Raniuszek

Aegithalos caudatus

 

20.

Sikora uboga

Parus palustris

 

21.

Sikora modra

Parus caeruleus

 

22.

Zięba

Fringilla coelebs

 

23.

Kulczyk

Serinus serinus

 

24.

Trznadel

Emberiza citrinella

 

 

 

Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Machowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Krzyżówka

Anas platyrhynchos

 

2.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

 

3.

Kukułka

Cuculus canorus

 

4.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

 

5.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

 

6.

Pliszka żółta

Motacilla flava

 

7.

Pliszka siwa

Motacilla alba

 

8.

Srokosz

Lanius excubitor

 

9.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

 

10.

Sikora czarnogłowa

Parus montanus

 

11.

Mysikrólik

Regulus regulus

 

12.

Kowalik

Sitta europaea

 

 

 

Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Mokrzec

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kormoran czarny

Phalacrocorax carbo

 

2.

Czapla siwa

Ardea cinerea

 

3.

Bocian biały

Ciconia ciconia

 

4.

Łabędź niemy

Cygnus olor

 

5.

Krzyżówka

Anas platyrhynchos

 

6.

Nurogęś

Anas platyrhynchos

 

7.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

 

8.

Błotniak stawowy

Circus aeruginosus

 

9.

Bażant

Phasianus colchicus

 

10.

Sieweczka rzeczna

Charadrius dubius

 

11.

Mewa śmieszka

Larus ridibundus

 

12.

Mewa białogłowa

Larus cachinnans

 

13.

Dzierzba srokosz

Lanius excubitor

 

14.

Wilga

Oriolus oriolus

 

15.

Sroka

Pica pica

 

16.

Strumieniówka

Locustella fluviatilis

 

17.

Słowik szary

Luscinia luscinia

 

18.

Kos

Turdus merula

 

19.

Remiz

Remiz pendulinus

 

20.

Sikora modra

Parus caeruleus

 

21.

Sikora bogatka

Parus major

 

22.

Wróbel domowy

Passer domesticus

 

 

 

Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Parkosz

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kormoran czarny

Phalacrocorax carbo

 

2.

Czapla siwa

Ardea cinerea

 

3.

Bocian biały

Ciconia ciconia

 

4.

Przepiórka

Coturnix coturnix

 

5.

Nurogęś

Anas platyrhynchos

 

7.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

 

9.

Bażant

Phasianus colchicus

 

10.

Sieweczka rzeczna

Charadrius dubius

 

11.

Mewa śmieszka

Larus ridibundus

 

12.

Dzięcioł zielonosiwy

Picus canus

 

13.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

 

14.

Jaskółka oknówka

Delichon urbica

 

15.

Skowronek polny

Alauda arvensis

 

16.

Pliszka siwa

Motacilla alba

 

17.

Szpak

Sturnus vulgaris

 

18.

Sroka

Pica pica

 

19.

Kawka

Corvus monedula

 

20.

Gawron

Corvus frugilegus

 

21.

Wrona siwa

Corvus corone

 

22.

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

 

23.

Strumieniówka

Locustella fluviatilis

 

24.

Wodniczka

Acrocephalus paludicola

 

25.

Łozówka

Acrocephalus palustris

 

26.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

 

27.

Pokrzewka cierniówka

Sylvia communis

 

28.

Pokląskwa

Saxicola rubetra

 

29.

Kląskawka

Saxicola torquata

 

30.

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

 

31.

Kwiczoł

Turdus pilaris

 

32.

Raniuszek

Aegithalos caudatus

 

33.

Sikora modra

Parus caeruleus

 

34.

Sikora bogatka

Parus major

 

35.

Wróbel domowy

Passer domesticus

 

36.

Wróbel mazurek

Passer montanus

 

37.

Zięba

Fringilla coelebs

 

38.

Dzwoniec

Carduelis chloris

 

39.

Czyż

Carduelis spinus

 

40.

Szczygieł

Carduelis carduelis

 

41.

Makolągwa

Carduelis cannabina

 

42.

Dziwonia

Carpodacus erythinus

 

43.

Potrzeszcz

Miliaria calandra

 

44.

Trznadel

Emberiza citrinella

 

45.

Potrzos

Emberiza schoeniclus

 

 

 

Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Pilzno

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kormoran czarny

Phalacrocorax carbo

 

2.

Czapla siwa

Ardea cinerea

 

3.

Bocian biały

Ciconia ciconia

 

4.

Bocian czarny

Ciconia nigra

 

5.

Nurogęś

Mergus merganser

 

6.

Krzyżówka

Anas platyrhynchos

 

7.

Krogulec

Accipiter nisus

 

8.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

 

9.

Błotniak stawowy

Circus aeruginosus

 

10.

Pustułka

Falco tinnunculus

 

11.

Przepiórka

Coturnix coturnix

 

12.

Bażant

Phasianus colchicus

 

13.

Derkacz

Crex crex

 

14.

Czajka

Vanellus vanellus

 

15.

Sieweczka rzeczna

Charadrius dubius

 

16.

Mewa śmieszka

Larus ridibundus

 

17.

Mewa białogłowa

Larus cachinnans

 

18.

Rybitwa zwyczajna

Sterna hirundo

 

19.

Sierpówka

Streptopelia decaocto

 

20.

Kukułka

Cuculus canorus

 

21.

Zimorodek

Alcedo atthis

 

22.

Jerzyk

Apus apus

 

23.

Dudek

Upupa epops

 

24.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

 

25.

Jaskółka oknówka

Delicho urbica

 

26.

Skowronek polny

Alauda arvensis

 

27.

Pliszka siwa

Motacilla alba

 

28.

Dzierzba srokosz

Lanius excubitor

 

29.

Wilga

Oriolus oriolus

 

30.

Szpak

Sturnus vulgaris

 

31.

Sroka

Pica pica

 

32.

Kawka

Corvus monedula

 

33.

Gawron

Corvus frugilegus

 

34.

Wrona siwa

Corvus corone

 

35.

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

 

36.

Strumieniówka

Locustella fluviatilis

 

37.

Łozówka

Acrocephalus palustris

 

38.

Trzciniak

Acrocephalus arundinaceus

 

39.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

 

40.

Pokrzewka cierniówka

Sylvia communis

 

41.

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

 

42.

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

 

43.

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

 

44.

Pleszka

Phoenicurus phoenicurus

 

45.

Rudzik

Erithacus rubecula

 

46.

Słowik szary

Luscinia luscinia

 

47.

Kwiczoł

Turdus pilaris

 

48.

Kos

Turdus merula

 

49.

Raniuszek

Aegithalos caudatus

 

50.

Sikora modra

Parus caeruleus

 

51.

Sikora bogatka

Parus major

 

52.

Pełzacz ogrodowy

Certhia brachydactyla

 

53.

Kowalik

Sitta europaea

 

54.

Wróbel domowy

Passer domesticus

 

55.

Wróbel mazurek

Passer montanus

 

56.

Zięba

Fringilla coelebs

 

57.

Zięba jer

Fringilla montifringilla

 

58.

Kulczyk

Serinus serinus

 

59.

Dzwoniec

Carduelis chloris

 

60.

Szczygieł

Carduelis carduelis

 

61.

Dziwonia

Carpodacus erythinus

 

62.

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

 

63.

Potrzeszcz

Miliaria calandra

 

64.

Trznadel

Emberiza citrinella

 

 

 

Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Podlesie Machowskie

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

 

2.

Puszczyk zwykły

Strix aluco

 

3.

Dzięcioł czarny

Dryocopus martius

 

4.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

 

5.

Skowronek polny

Alauda arvensis

 

6.

Sójka

Garrulus glandarius

 

7.

Pliszka siwa

Motacilla alba

 

8.

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

 

9.

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

 

10.

Mysikrólik

Regulus regulus

 

11.

Paszkot

Turdus viscivorus

 

10.

Sikora czarnogłowa

Parus montanus

 

11.

Dzwoniec

Carduelis chloris

 

12.

Szczygieł

Carduelis carduelis

 

13.

Trznadel

Emberiza citrinella

 

 

 

Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Połomia

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

 

2.

Gołąb siniak

Columba oenas

 

3.

Grzywacz

Columba palumbus

 

4.

Dzięcioł czarny

Dryocopus martius

 

5.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

 

6.

Jaskółka oknówka

Delichon urbica

 

7.

Skowronek borowy

Lullula arborea

 

8.

Pliszka siwa

Motacilla alba

 

9.

Szpak

Sturnus vulgaris

 

10.

Sójka

Garrulus glandarius

 

11.

Kruk

Corvus corax

 

12.

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

 

13.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

 

14.

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

 

15.

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

 

16.

Mysikrólik

Regulus regulus

 

17.

Muchołówka białoszyja

Ficedula albicollis

 

18.

Pokląskwa

Saxicola rubetra

 

19.

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

 

20.

Rudzik

Erithacus rubecula

 

21.

Kwiczoł

Turdus pilaris

 

22.

Kos

Turdus merula

 

23.

Drozd śpiewak

Turdus philomelos

 

24.

Paszkot

Turdus viscivorus

 

25.

Raniuszek

Aegithalos caudatus

 

26.

Sikora uboga

Parus palustris

 

27.

Sikora czarnogłówka

Parus montanus

 

28.

Sikora modra

Parus caeruleus

 

29.

Sikora bogatka

Parus major

 

30.

Pełzacz leśny

Certhia familiaris

 

31.

Kowalik

Sitta europaea

 

32.

Zięba

Fringilla coelebs

 

33.

Dzwoniec

Carduelis chloris

 

34.

Czyż

Carduelis spinus

 

35.

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

 

36.

Trznadel

Emberiza citrinella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Słotowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

 

2.

Bażant

Phasianus colchicus

 

3.

Derkacz

Crex crex

 

4.

Grzywacz

Columba palumbus

 

5.

Sierpówka

Streptopelia decaocto

 

6.

Dzięcioł zielony

Picus viridis

 

7.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

 

8.

Skowronek polny

Alauda arvensis

 

9.

Świergotek drzewny

Anthus trivialis

 

10.

Pliszka żółta

Motacilla flava

 

11.

Dzierzba gąsiorek

Lanius collurio

 

12.

Wilga

Oriolus oriolus

 

13.

Szpak

Sturnus vulgaris

 

14.

Sójka

Garrulus glandarius

 

15.

Sroka

Pica pica

 

16.

Kawka

Corvus monedula

 

17.

Wrona siwa

Corvus corone

 

18.

Kruk

Corvus corax

 

19.

Strumieniówka

Locustella fluviatilis

 

20.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

 

21.

Piegża

Sylvia curruca

 

22.

Pokrzewka cierniówka

Sylvia communis

 

23.

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

 

24.

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

 

25.

Kląskawka

Saxicola torquata

 

26.

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

 

27.

Sikora bogatka

Parus major

 

28.

Wróbel mazurek

Passer montanus

 

29.

Zięba

Fringilla coelebs

 

30.

Kulczyk

Serinus serinus

 

31.

Dzwoniec

Carduelis chloris

 

32.

Szczygieł

Carduelis carduelis

 

33.

Makolągwa

Carduelis cannabina

 

34.

Trznadel

Emberiza citrinella

 

35.

Potrzos

Emberiza schoeniclus

 

 

 

Wykaz stwierdzonych gatunków w miejscowości Strzegocice

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

 

 

 

 

 

 

 

1.

Kormoran czarny

Phalacrocorax carbo

 

2.

Czapla siwa

Ardea cinerea

 

3.

Łabędź niemy

Cygnus olor

 

4.

Krzyżówka

Anas platyrhynchos

 

5.

Orzeł bielik

Haliaeetus albicilla

 

6.

Bażant

Phasianus colchicus

 

7.

Kokoszka wodna

Gallinula chloropus

 

8.

Mewa śmieszka

Larus ridibundus

 

9.

Mewa białogłowa

Larus cachinnans

 

10.

Rybitwa zwyczajna

Sterna hirundo

 

11.

Grzywacz

Columba palumbus

 

12.

Sierpówka

Streptopelia decaocto

 

13.

Dzięcioł zielony

Picus viridis

 

14.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

 

15.

Skowronek polny

Alauda arvensis

 

16.

Pliszka siwa

Motacilla alba

 

17.

Szpak

Sturnus vulgaris

 

18.

Sójka

Garrulus glandarius

 

19.

Sroka

Pica pica

 

20.

Kawka

Corvus monedula

 

21.

Gawron

Corvus frugilegus

 

22.

Wrona siwa

Corvus corone

 

23.

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

 

24.

Trzciniak

Acrocephalus arundinaceus

 

25.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

 

26.

Piegża

Sylvia curruca

 

27.

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

 

28.

Pokląskwa

Saxicola rubetra

 

29.

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

 

30.

Rudzik

Erithacus rubecula

 

31.

Kwiczoł

Turdus pilaris

 

32.

Kos

Turdus merula

 

33.

Sikora modra

Parus caeruleus

 

34.

Sikora bogatka

Parus major

 

35.

Wróbel domowy

Passer domesticus

 

36.

Wróbel mazurek

Passer montanus

 

37.

Zięba

Fringilla coelebs

 

38.

Kulczyk

Serinus serinus

 

39.

Dzwoniec

Carduelis chloris

 

40.

Szczygieł

Carduelis carduelis

 

41.

Makolągwa

Carduelis cannabina

 

42.

Dziwonia

Carpodacus erythinus

 

43.

Trznadel

Emberiza citrinella

 

44.

Potrzos

Emberiza schoeniclus