Obserwacje ornitologiczne z gminy Pilzno - 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

Stopień lęgowości

Miejsce stwierdzenia

 

 

 

 

 

 

 

1.

Perkozek

Tachybaptus ruficollis

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

2.

Perkoz dwuczuby

Podiceps cristatus

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

3.

Kormoran czarny

Phalacrocorax carbo

stwierdzenie gatunku

Lipiny, Pilzno

 

4.

Czapla siwa

Ardea cinerea

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

5.

Bocian biały

Ciconia ciconia

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

6.

Bocian czarny

Ciconia nigra

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Pilzno

 

7.

Łabędź niemy

Cygnus olor

gniazdowanie możliwe

Mokrzec

 

8.

Gęś gęgawa

Anser anser

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

9.

Krzyżówka

Anas platyrhynchos

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

10.

Czernica

Aythya fuligula

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

11.

Głowienka

Aythya ferina

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

12.

Podgorzałka

Aythya nyroca

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

13.

Jastrząb

Accipiter gentilis

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

14.

Krogulec

Accipiter nisus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

15.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

16.

Orzeł bielik

Haliaeetus albicilla

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

17.

Błotniak zbożowy

Circus cyaneus

stwierdzenie gatunku

Pilzno

 

18.

Błotniak stawowy

Circus aeruginosus

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

19.

Pustułka

Falco tinnunculus

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

20.

Kuropatwa

Perdix perdix

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

21.

Przepiórka

Coturnix coturnix

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln.

 

22.

Bażant

Phasianus colchicus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

23.

Derkacz

Crex crex

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

24.

Kokoszka wodna

Gallinula chloropus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

25.

Czajka

Vanellus vanellus

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Machowa

 

26.

Mewa pospolita

Larus canus

gniazdowanie pewne

Mokrzec

 

27.

Mewa śmieszka

Larus ridibundus

gniazdowanie pewne

Mokrzec

 

28.

Mewa białogłowa

Larus cachinnans

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

29.

Rybitwa czarna

Chlidonias niger

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

30.

Rybitwa zwyczajna

Sterna hirundo

gniazdowanie możliwe

Strzegocice

 

31.

Grzywacz

Columba palumbus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

32.

Sierpówka

Streptopelia decaocto

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Mokrzec, Pilzno

 

33.

Turkawka

Streptopelia turtur

gniazdowanie możliwe

Machowa

 

34.

Gołąb miejski

Columba livia

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

35.

Kukułka

Cuculus canorus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

36.

Puszczyk zwykły

Strix aluco

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Zwiernik

 

37.

Jerzyk

Apus apus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

38.

Zimorodek

Alcedo atthis

gniazdowanie możliwe

Mokrzec, Pilzno

 

39.

Dudek

Upupa epops

gniazdowanie prawdopodobne

Dobrków, Lipiny, Podlesie Machowskie

 

40.

Dzięcioł zielony

Picus viridis

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

41.

Dzięcioł czarny

Dryocopus martius

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

42.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

gniazdowanie pewne

Dobrków, Jaworze Dln., Lipiny, Łęki Dln.,

 

43.

Dzięciołek

Dendrocopos minor

gniazdowanie możliwe

 

 

44.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln.

 

45.

Jaskółka oknówka

Delichon urbica

gniazdowanie pewne

Lipiny, Słotowa

 

46.

Skowronek polny

Alauda arvensis

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Mokrzec, Pilzno

 

47.

Świergotek drzewny

Anthus trivialis

gniazdowanie prawdopodobne

Łęki Dln., Machowa

 

48.

Świergotek łąkowy

Anthus pratensis

stwierdzenie gatunku

Dobrków

 

49.

Pliszka żółta

Motacilla flava

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

50.

Pliszka siwa

Motacilla alba

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

51.

Jemiołuszka

Bombycilla garrulus

stwierdzenie gatunku

Pilzno

 

52.

Dzierzba gąsiorek

Lanius collurio

gniazdowanie pewne

Bielowy, Lipiny, Mokrzec, Pilzno

 

53.

Dzierzba srokosz

Lanius excubitor

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny, Machowa, Strzegocice

 

54.

Wilga

Oriolus oriolus

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

55.

Szpak

Sturnus vulgaris

gniazdowanie pewne

Lipiny, Machowa, Pilzno, Słotowa

 

56.

Sójka

Garrulus glandarius

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny

 

57.

Sroka

Pica pica

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno, Słotowa

 

58.

Kawka

Corvus monedula

gniazdowanie pewne

Dobrków, Lipiny, Pilzno

 

59.

Gawron

Corvus frugilegus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

60.

Wrona siwa

Corvus corone

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

61.

Kruk

Corvus corax

gniazdowanie pewne

Machowa

 

62.

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

63.

Strumieniówka

Locustella fluviatilis

gniazdowanie możliwe

Bielowy, Łęki Dln. i Grn., Zwiernik

 

64.

Świerszczak

Locustella naevia

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

65.

Łozówka

Acrocephalus palustris

gniazdowanie możliwe

Jaworze Dln., Lipiny

 

66.

Trzciniak

Acrocephalus arundinaceus

gniazdowanie pewne

Lipiny, Mokrzec

 

67.

Zaganiacz

Hippolais icterina

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

68.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln., Machowa

 

69.

Pokrzewka ogrodowa

Sylvia borin

gniazdowanie możliwe

Zwiernik

 

70.

Pokrzewka cierniówka

Sylvia communis

gniazdowanie pewne

Lipiny, Strzegocice

 

71.

Piegża

Sylvia curruca

gniazdowanie możliwe

Pilzno

 

72.

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

gniazdowanie pewne

Łęki Dln., Machowa

 

73.

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Pilzno

 

74.

Świstunka leśna

Phylloscopus sibilatrix

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln., Machowa

 

75.

Mysikrólik

Regulus regulus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

76.

Muchołówka szara

Muscicapa striata

gniazdowanie możliwe

Łęki Dln.

 

77.

Pokląskwa

Saxicola rubetra

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

78.

Kląskawka

Saxicola torquata

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

79.

Białorzytka

Oenanthe oenanthe

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

80.

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

gniazdowanie pewne

Lipiny, Machowa, Pilzno, Słotowa

 

81.

Pleszka

Phoenicurus phoenicurus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

82.

Rudzik

Erithacus rubecula

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny

 

83.

Słowik szary

Luscinia luscinia

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Grn., Pilzno

 

84.

Kwiczoł

Turdus pilaris

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

85.

Kos

Turdus merula

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

86.

Droździk

Turdus iliacus

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

87.

Drozd śpiewak

Turdus philomelos

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln.

 

88.

Paszkot

Turdus viscivorus

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

89.

Raniuszek białogłowy

Aegithalos caudatus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

90.

Raniuszek czarnobrewy

Aegithalos caudatus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

91.

Sikora uboga

Parus palustris

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

92.

Sikora czarnogłowa

Parus montanus

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

93.

Sikora czubatka

Parus cristatus

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

94.

Sikora sosnówka

Parus ater

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

95.

Sikora modra

Parus caeruleus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln., Zwiernik

 

96.

Sikora bogatka

Parus major

gniazdowanie pewne

Dobrków, Lipiny Pilzno

 

97.

Kowalik

Sitta europaea

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny, Pilzno

 

98.

Pełzacz leśny

Certia familiaris

gniazdowanie możliwe

Jaworze Dln., Lipiny, Pilzno

 

99.

Wróbel domowy

Passer domesticus

gniazdowanie pewne

Bielowy, Dobrków, Lipiny, Pilzno, Słotowa,

 

100.

Wróbel mazurek

Passer montanus

gniazdowanie pewne

Lipiny, Strzegocice

 

101.

Zięba

Fringilla coelebs

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

102.

Kulczyk

Serinus serinus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Pilzno

 

103.

Dzwoniec

Carduelis chloris

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Pilzno

 

104.

Czyż

Carduelis spinus

gniazdowanie możliwe

Machowa

 

105.

Szczygieł

Carduelis carduelis

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Pilzno

 

106.

Makolągwa

Carduelis cannabina

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Strzegocice

 

107.

Dziwonia

Carpodacus erythinus

gniazdowanie możliwe

Jaworze Dln., Mokrzec

 

108.

Gil

Pyrrhula pyrrhula

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

109.

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dolne

 

110.

Potrzeszcz

Miliaria calandra

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Machowa, Pilzno

 

111.

Trznadel

Emberiza citrinella

gniazdowanie pewne

Dobrków, Lipiny, Łęki Grn., Pilzno, Podlesie Machowskie

 

112.

Potrzos

Emberiza schoeniclus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Strzegocice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala stopnia lęgowości;

 1. stwierdzenie gatunku
 2. gniazdowanie możliwe
 3. gniazdowanie prawdopodobne
 4. gniazdowanie pewne
CTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> ornitologia

 

 

 

Obserwacje ornitologiczne z gminy Pilzno - 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

Stopień lęgowości

Miejsce stwierdzenia

 

 

 

 

 

 

 

1.

Perkozek

Tachybaptus ruficollis

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

2.

Perkoz dwuczuby

Podiceps cristatus

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

3.

Kormoran czarny

Phalacrocorax carbo

stwierdzenie gatunku

Lipiny, Pilzno

 

4.

Czapla siwa

Ardea cinerea

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

5.

Bocian biały

Ciconia ciconia

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

6.

Bocian czarny

Ciconia nigra

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Pilzno

 

7.

Łabędź niemy

Cygnus olor

gniazdowanie możliwe

Mokrzec

 

8.

Gęś gęgawa

Anser anser

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

9.

Krzyżówka

Anas platyrhynchos

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

10.

Czernica

Aythya fuligula

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

11.

Głowienka

Aythya ferina

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

12.

Podgorzałka

Aythya nyroca

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

13.

Jastrząb

Accipiter gentilis

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

14.

Krogulec

Accipiter nisus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

15.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

16.

Orzeł bielik

Haliaeetus albicilla

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

17.

Błotniak zbożowy

Circus cyaneus

stwierdzenie gatunku

Pilzno

 

18.

Błotniak stawowy

Circus aeruginosus

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

19.

Pustułka

Falco tinnunculus

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

20.

Kuropatwa

Perdix perdix

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

21.

Przepiórka

Coturnix coturnix

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln.

 

22.

Bażant

Phasianus colchicus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

23.

Derkacz

Crex crex

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

24.

Kokoszka wodna

Gallinula chloropus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

25.

Czajka

Vanellus vanellus

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Machowa

 

26.

Mewa pospolita

Larus canus

gniazdowanie pewne

Mokrzec

 

27.

Mewa śmieszka

Larus ridibundus

gniazdowanie pewne

Mokrzec

 

28.

Mewa białogłowa

Larus cachinnans

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

29.

Rybitwa czarna

Chlidonias niger

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

30.

Rybitwa zwyczajna

Sterna hirundo

gniazdowanie możliwe

Strzegocice

 

31.

Grzywacz

Columba palumbus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

32.

Sierpówka

Streptopelia decaocto

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Mokrzec, Pilzno

 

33.

Turkawka

Streptopelia turtur

gniazdowanie możliwe

Machowa

 

34.

Gołąb miejski

Columba livia

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

35.

Kukułka

Cuculus canorus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

36.

Puszczyk zwykły

Strix aluco

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Zwiernik

 

37.

Jerzyk

Apus apus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

38.

Zimorodek

Alcedo atthis

gniazdowanie możliwe

Mokrzec, Pilzno

 

39.

Dudek

Upupa epops

gniazdowanie prawdopodobne

Dobrków, Lipiny, Podlesie Machowskie

 

40.

Dzięcioł zielony

Picus viridis

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

41.

Dzięcioł czarny

Dryocopus martius

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

42.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

gniazdowanie pewne

Dobrków, Jaworze Dln., Lipiny, Łęki Dln.,

 

43.

Dzięciołek

Dendrocopos minor

gniazdowanie możliwe

 

 

44.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln.

 

45.

Jaskółka oknówka

Delichon urbica

gniazdowanie pewne

Lipiny, Słotowa

 

46.

Skowronek polny

Alauda arvensis

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Mokrzec, Pilzno

 

47.

Świergotek drzewny

Anthus trivialis

gniazdowanie prawdopodobne

Łęki Dln., Machowa

 

48.

Świergotek łąkowy

Anthus pratensis

stwierdzenie gatunku

Dobrków

 

49.

Pliszka żółta

Motacilla flava

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

50.

Pliszka siwa

Motacilla alba

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

51.

Jemiołuszka

Bombycilla garrulus

stwierdzenie gatunku

Pilzno

 

52.

Dzierzba gąsiorek

Lanius collurio

gniazdowanie pewne

Bielowy, Lipiny, Mokrzec, Pilzno

 

53.

Dzierzba srokosz

Lanius excubitor

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny, Machowa, Strzegocice

 

54.

Wilga

Oriolus oriolus

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

55.

Szpak

Sturnus vulgaris

gniazdowanie pewne

Lipiny, Machowa, Pilzno, Słotowa

 

56.

Sójka

Garrulus glandarius

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny

 

57.

Sroka

Pica pica

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno, Słotowa

 

58.

Kawka

Corvus monedula

gniazdowanie pewne

Dobrków, Lipiny, Pilzno

 

59.

Gawron

Corvus frugilegus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

60.

Wrona siwa

Corvus corone

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

61.

Kruk

Corvus corax

gniazdowanie pewne

Machowa

 

62.

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

63.

Strumieniówka

Locustella fluviatilis

gniazdowanie możliwe

Bielowy, Łęki Dln. i Grn., Zwiernik

 

64.

Świerszczak

Locustella naevia

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

65.

Łozówka

Acrocephalus palustris

gniazdowanie możliwe

Jaworze Dln., Lipiny

 

66.

Trzciniak

Acrocephalus arundinaceus

gniazdowanie pewne

Lipiny, Mokrzec

 

67.

Zaganiacz

Hippolais icterina

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

68.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln., Machowa

 

69.

Pokrzewka ogrodowa

Sylvia borin

gniazdowanie możliwe

Zwiernik

 

70.

Pokrzewka cierniówka

Sylvia communis

gniazdowanie pewne

Lipiny, Strzegocice

 

71.

Piegża

Sylvia curruca

gniazdowanie możliwe

Pilzno

 

72.

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

gniazdowanie pewne

Łęki Dln., Machowa

 

73.

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Pilzno

 

74.

Świstunka leśna

Phylloscopus sibilatrix

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln., Machowa

 

75.

Mysikrólik

Regulus regulus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

76.

Muchołówka szara

Muscicapa striata

gniazdowanie możliwe

Łęki Dln.

 

77.

Pokląskwa

Saxicola rubetra

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

78.

Kląskawka

Saxicola torquata

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

79.

Białorzytka

Oenanthe oenanthe

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

80.

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

gniazdowanie pewne

Lipiny, Machowa, Pilzno, Słotowa

 

81.

Pleszka

Phoenicurus phoenicurus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

82.

Rudzik

Erithacus rubecula

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny

 

83.

Słowik szary

Luscinia luscinia

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Grn., Pilzno

 

84.

Kwiczoł

Turdus pilaris

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

85.

Kos

Turdus merula

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

86.

Droździk

Turdus iliacus

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

87.

Drozd śpiewak

Turdus philomelos

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln.

 

88.

Paszkot

Turdus viscivorus

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

89.

Raniuszek białogłowy

Aegithalos caudatus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

90.

Raniuszek czarnobrewy

Aegithalos caudatus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

91.

Sikora uboga

Parus palustris

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

92.

Sikora czarnogłowa

Parus montanus

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

93.

Sikora czubatka

Parus cristatus

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

94.

Sikora sosnówka

Parus ater

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

95.

Sikora modra

Parus caeruleus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln., Zwiernik

 

96.

Sikora bogatka

Parus major

gniazdowanie pewne

Dobrków, Lipiny Pilzno

 

97.

Kowalik

Sitta europaea

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny, Pilzno

 

98.

Pełzacz leśny

Certia familiaris

gniazdowanie możliwe

Jaworze Dln., Lipiny, Pilzno

 

99.

Wróbel domowy

Passer domesticus

gniazdowanie pewne

Bielowy, Dobrków, Lipiny, Pilzno, Słotowa,

 

100.

Wróbel mazurek

Passer montanus

gniazdowanie pewne

Lipiny, Strzegocice

 

101.

Zięba

Fringilla coelebs

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

102.

Kulczyk

Serinus serinus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Pilzno

 

103.

Dzwoniec

Carduelis chloris

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Pilzno

 

104.

Czyż

Carduelis spinus

gniazdowanie możliwe

Machowa

 

105.

Szczygieł

Carduelis carduelis

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Pilzno

 

106.

Makolągwa

Carduelis cannabina

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Strzegocice

 

107.

Dziwonia

Carpodacus erythinus

gniazdowanie możliwe

Jaworze Dln., Mokrzec

 

108.

Gil

Pyrrhula pyrrhula

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

109.

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dolne

 

110.

Potrzeszcz

Miliaria calandra

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Machowa, Pilzno

 

111.

Trznadel

Emberiza citrinella

gniazdowanie pewne

Dobrków, Lipiny, Łęki Grn., Pilzno, Podlesie Machowskie

 

112.

Potrzos

Emberiza schoeniclus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Strzegocice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala stopnia lęgowości;

 1. stwierdzenie gatunku
 2. gniazdowanie możliwe
 3. gniazdowanie prawdopodobne
 4. gniazdowanie pewne
ornitologia

 

 

 

Obserwacje ornitologiczne z gminy Pilzno - 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

Stopień lęgowości

Miejsce stwierdzenia

 

 

 

 

 

 

 

1.

Perkozek

Tachybaptus ruficollis

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

2.

Perkoz dwuczuby

Podiceps cristatus

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

3.

Kormoran czarny

Phalacrocorax carbo

stwierdzenie gatunku

Lipiny, Pilzno

 

4.

Czapla siwa

Ardea cinerea

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

5.

Bocian biały

Ciconia ciconia

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

6.

Bocian czarny

Ciconia nigra

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Pilzno

 

7.

Łabędź niemy

Cygnus olor

gniazdowanie możliwe

Mokrzec

 

8.

Gęś gęgawa

Anser anser

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

9.

Krzyżówka

Anas platyrhynchos

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

10.

Czernica

Aythya fuligula

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

11.

Głowienka

Aythya ferina

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

12.

Podgorzałka

Aythya nyroca

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

13.

Jastrząb

Accipiter gentilis

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

14.

Krogulec

Accipiter nisus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

15.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

16.

Orzeł bielik

Haliaeetus albicilla

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

17.

Błotniak zbożowy

Circus cyaneus

stwierdzenie gatunku

Pilzno

 

18.

Błotniak stawowy

Circus aeruginosus

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

19.

Pustułka

Falco tinnunculus

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

20.

Kuropatwa

Perdix perdix

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

21.

Przepiórka

Coturnix coturnix

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln.

 

22.

Bażant

Phasianus colchicus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

23.

Derkacz

Crex crex

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

24.

Kokoszka wodna

Gallinula chloropus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

25.

Czajka

Vanellus vanellus

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Machowa

 

26.

Mewa pospolita

Larus canus

gniazdowanie pewne

Mokrzec

 

27.

Mewa śmieszka

Larus ridibundus

gniazdowanie pewne

Mokrzec

 

28.

Mewa białogłowa

Larus cachinnans

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

29.

Rybitwa czarna

Chlidonias niger

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

30.

Rybitwa zwyczajna

Sterna hirundo

gniazdowanie możliwe

Strzegocice

 

31.

Grzywacz

Columba palumbus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

32.

Sierpówka

Streptopelia decaocto

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Mokrzec, Pilzno

 

33.

Turkawka

Streptopelia turtur

gniazdowanie możliwe

Machowa

 

34.

Gołąb miejski

Columba livia

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

35.

Kukułka

Cuculus canorus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

36.

Puszczyk zwykły

Strix aluco

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Zwiernik

 

37.

Jerzyk

Apus apus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

38.

Zimorodek

Alcedo atthis

gniazdowanie możliwe

Mokrzec, Pilzno

 

39.

Dudek

Upupa epops

gniazdowanie prawdopodobne

Dobrków, Lipiny, Podlesie Machowskie

 

40.

Dzięcioł zielony

Picus viridis

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

41.

Dzięcioł czarny

Dryocopus martius

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

42.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

gniazdowanie pewne

Dobrków, Jaworze Dln., Lipiny, Łęki Dln.,

 

43.

Dzięciołek

Dendrocopos minor

gniazdowanie możliwe

 

 

44.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln.

 

45.

Jaskółka oknówka

Delichon urbica

gniazdowanie pewne

Lipiny, Słotowa

 

46.

Skowronek polny

Alauda arvensis

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Mokrzec, Pilzno

 

47.

Świergotek drzewny

Anthus trivialis

gniazdowanie prawdopodobne

Łęki Dln., Machowa

 

48.

Świergotek łąkowy

Anthus pratensis

stwierdzenie gatunku

Dobrków

 

49.

Pliszka żółta

Motacilla flava

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

50.

Pliszka siwa

Motacilla alba

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

51.

Jemiołuszka

Bombycilla garrulus

stwierdzenie gatunku

Pilzno

 

52.

Dzierzba gąsiorek

Lanius collurio

gniazdowanie pewne

Bielowy, Lipiny, Mokrzec, Pilzno

 

53.

Dzierzba srokosz

Lanius excubitor

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny, Machowa, Strzegocice

 

54.

Wilga

Oriolus oriolus

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

55.

Szpak

Sturnus vulgaris

gniazdowanie pewne

Lipiny, Machowa, Pilzno, Słotowa

 

56.

Sójka

Garrulus glandarius

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny

 

57.

Sroka

Pica pica

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno, Słotowa

 

58.

Kawka

Corvus monedula

gniazdowanie pewne

Dobrków, Lipiny, Pilzno

 

59.

Gawron

Corvus frugilegus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

60.

Wrona siwa

Corvus corone

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

61.

Kruk

Corvus corax

gniazdowanie pewne

Machowa

 

62.

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

63.

Strumieniówka

Locustella fluviatilis

gniazdowanie możliwe

Bielowy, Łęki Dln. i Grn., Zwiernik

 

64.

Świerszczak

Locustella naevia

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

65.

Łozówka

Acrocephalus palustris

gniazdowanie możliwe

Jaworze Dln., Lipiny

 

66.

Trzciniak

Acrocephalus arundinaceus

gniazdowanie pewne

Lipiny, Mokrzec

 

67.

Zaganiacz

Hippolais icterina

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

68.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln., Machowa

 

69.

Pokrzewka ogrodowa

Sylvia borin

gniazdowanie możliwe

Zwiernik

 

70.

Pokrzewka cierniówka

Sylvia communis

gniazdowanie pewne

Lipiny, Strzegocice

 

71.

Piegża

Sylvia curruca

gniazdowanie możliwe

Pilzno

 

72.

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

gniazdowanie pewne

Łęki Dln., Machowa

 

73.

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Pilzno

 

74.

Świstunka leśna

Phylloscopus sibilatrix

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln., Machowa

 

75.

Mysikrólik

Regulus regulus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

76.

Muchołówka szara

Muscicapa striata

gniazdowanie możliwe

Łęki Dln.

 

77.

Pokląskwa

Saxicola rubetra

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

78.

Kląskawka

Saxicola torquata

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

79.

Białorzytka

Oenanthe oenanthe

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

80.

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

gniazdowanie pewne

Lipiny, Machowa, Pilzno, Słotowa

 

81.

Pleszka

Phoenicurus phoenicurus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

82.

Rudzik

Erithacus rubecula

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny

 

83.

Słowik szary

Luscinia luscinia

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Grn., Pilzno

 

84.

Kwiczoł

Turdus pilaris

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

85.

Kos

Turdus merula

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

86.

Droździk

Turdus iliacus

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

87.

Drozd śpiewak

Turdus philomelos

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln.

 

88.

Paszkot

Turdus viscivorus

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

89.

Raniuszek białogłowy

Aegithalos caudatus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

90.

Raniuszek czarnobrewy

Aegithalos caudatus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

91.

Sikora uboga

Parus palustris

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

92.

Sikora czarnogłowa

Parus montanus

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

93.

Sikora czubatka

Parus cristatus

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

94.

Sikora sosnówka

Parus ater

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

95.

Sikora modra

Parus caeruleus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln., Zwiernik

 

96.

Sikora bogatka

Parus major

gniazdowanie pewne

Dobrków, Lipiny Pilzno

 

97.

Kowalik

Sitta europaea

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny, Pilzno

 

98.

Pełzacz leśny

Certia familiaris

gniazdowanie możliwe

Jaworze Dln., Lipiny, Pilzno

 

99.

Wróbel domowy

Passer domesticus

gniazdowanie pewne

Bielowy, Dobrków, Lipiny, Pilzno, Słotowa,

 

100.

Wróbel mazurek

Passer montanus

gniazdowanie pewne

Lipiny, Strzegocice

 

101.

Zięba

Fringilla coelebs

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

102.

Kulczyk

Serinus serinus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Pilzno

 

103.

Dzwoniec

Carduelis chloris

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Pilzno

 

104.

Czyż

Carduelis spinus

gniazdowanie możliwe

Machowa

 

105.

Szczygieł

Carduelis carduelis

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Pilzno

 

106.

Makolągwa

Carduelis cannabina

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Strzegocice

 

107.

Dziwonia

Carpodacus erythinus

gniazdowanie możliwe

Jaworze Dln., Mokrzec

 

108.

Gil

Pyrrhula pyrrhula

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

109.

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dolne

 

110.

Potrzeszcz

Miliaria calandra

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Machowa, Pilzno

 

111.

Trznadel

Emberiza citrinella

gniazdowanie pewne

Dobrków, Lipiny, Łęki Grn., Pilzno, Podlesie Machowskie

 

112.

Potrzos

Emberiza schoeniclus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Strzegocice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala stopnia lęgowości;

 1. stwierdzenie gatunku
 2. gniazdowanie możliwe
 3. gniazdowanie prawdopodobne
 4. gniazdowanie pewne
ornitologia

 

 

 

Obserwacje ornitologiczne z gminy Pilzno - 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa gatunku

Nazwa łacińska

Stopień lęgowości

Miejsce stwierdzenia

 

 

 

 

 

 

 

1.

Perkozek

Tachybaptus ruficollis

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

2.

Perkoz dwuczuby

Podiceps cristatus

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

3.

Kormoran czarny

Phalacrocorax carbo

stwierdzenie gatunku

Lipiny, Pilzno

 

4.

Czapla siwa

Ardea cinerea

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

5.

Bocian biały

Ciconia ciconia

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

6.

Bocian czarny

Ciconia nigra

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Pilzno

 

7.

Łabędź niemy

Cygnus olor

gniazdowanie możliwe

Mokrzec

 

8.

Gęś gęgawa

Anser anser

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

9.

Krzyżówka

Anas platyrhynchos

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

10.

Czernica

Aythya fuligula

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

11.

Głowienka

Aythya ferina

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

12.

Podgorzałka

Aythya nyroca

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

13.

Jastrząb

Accipiter gentilis

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

14.

Krogulec

Accipiter nisus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

15.

Myszołów zwyczajny

Buteo buteo

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

16.

Orzeł bielik

Haliaeetus albicilla

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

17.

Błotniak zbożowy

Circus cyaneus

stwierdzenie gatunku

Pilzno

 

18.

Błotniak stawowy

Circus aeruginosus

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

19.

Pustułka

Falco tinnunculus

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

20.

Kuropatwa

Perdix perdix

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

21.

Przepiórka

Coturnix coturnix

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln.

 

22.

Bażant

Phasianus colchicus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

23.

Derkacz

Crex crex

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

24.

Kokoszka wodna

Gallinula chloropus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

25.

Czajka

Vanellus vanellus

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Machowa

 

26.

Mewa pospolita

Larus canus

gniazdowanie pewne

Mokrzec

 

27.

Mewa śmieszka

Larus ridibundus

gniazdowanie pewne

Mokrzec

 

28.

Mewa białogłowa

Larus cachinnans

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

29.

Rybitwa czarna

Chlidonias niger

stwierdzenie gatunku

Mokrzec

 

30.

Rybitwa zwyczajna

Sterna hirundo

gniazdowanie możliwe

Strzegocice

 

31.

Grzywacz

Columba palumbus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

32.

Sierpówka

Streptopelia decaocto

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Mokrzec, Pilzno

 

33.

Turkawka

Streptopelia turtur

gniazdowanie możliwe

Machowa

 

34.

Gołąb miejski

Columba livia

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

35.

Kukułka

Cuculus canorus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

36.

Puszczyk zwykły

Strix aluco

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Zwiernik

 

37.

Jerzyk

Apus apus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

38.

Zimorodek

Alcedo atthis

gniazdowanie możliwe

Mokrzec, Pilzno

 

39.

Dudek

Upupa epops

gniazdowanie prawdopodobne

Dobrków, Lipiny, Podlesie Machowskie

 

40.

Dzięcioł zielony

Picus viridis

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

41.

Dzięcioł czarny

Dryocopus martius

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

42.

Dzięcioł duży

Dendrocopos major

gniazdowanie pewne

Dobrków, Jaworze Dln., Lipiny, Łęki Dln.,

 

43.

Dzięciołek

Dendrocopos minor

gniazdowanie możliwe

 

 

44.

Jaskółka dymówka

Hirundo rustica

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln.

 

45.

Jaskółka oknówka

Delichon urbica

gniazdowanie pewne

Lipiny, Słotowa

 

46.

Skowronek polny

Alauda arvensis

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Mokrzec, Pilzno

 

47.

Świergotek drzewny

Anthus trivialis

gniazdowanie prawdopodobne

Łęki Dln., Machowa

 

48.

Świergotek łąkowy

Anthus pratensis

stwierdzenie gatunku

Dobrków

 

49.

Pliszka żółta

Motacilla flava

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

50.

Pliszka siwa

Motacilla alba

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

51.

Jemiołuszka

Bombycilla garrulus

stwierdzenie gatunku

Pilzno

 

52.

Dzierzba gąsiorek

Lanius collurio

gniazdowanie pewne

Bielowy, Lipiny, Mokrzec, Pilzno

 

53.

Dzierzba srokosz

Lanius excubitor

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny, Machowa, Strzegocice

 

54.

Wilga

Oriolus oriolus

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

55.

Szpak

Sturnus vulgaris

gniazdowanie pewne

Lipiny, Machowa, Pilzno, Słotowa

 

56.

Sójka

Garrulus glandarius

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny

 

57.

Sroka

Pica pica

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno, Słotowa

 

58.

Kawka

Corvus monedula

gniazdowanie pewne

Dobrków, Lipiny, Pilzno

 

59.

Gawron

Corvus frugilegus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

60.

Wrona siwa

Corvus corone

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

61.

Kruk

Corvus corax

gniazdowanie pewne

Machowa

 

62.

Strzyżyk

Troglodytes troglodytes

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

63.

Strumieniówka

Locustella fluviatilis

gniazdowanie możliwe

Bielowy, Łęki Dln. i Grn., Zwiernik

 

64.

Świerszczak

Locustella naevia

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

65.

Łozówka

Acrocephalus palustris

gniazdowanie możliwe

Jaworze Dln., Lipiny

 

66.

Trzciniak

Acrocephalus arundinaceus

gniazdowanie pewne

Lipiny, Mokrzec

 

67.

Zaganiacz

Hippolais icterina

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

68.

Pokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln., Machowa

 

69.

Pokrzewka ogrodowa

Sylvia borin

gniazdowanie możliwe

Zwiernik

 

70.

Pokrzewka cierniówka

Sylvia communis

gniazdowanie pewne

Lipiny, Strzegocice

 

71.

Piegża

Sylvia curruca

gniazdowanie możliwe

Pilzno

 

72.

Piecuszek

Phylloscopus trochilus

gniazdowanie pewne

Łęki Dln., Machowa

 

73.

Pierwiosnek

Phylloscopus collybita

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Pilzno

 

74.

Świstunka leśna

Phylloscopus sibilatrix

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dln., Machowa

 

75.

Mysikrólik

Regulus regulus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

76.

Muchołówka szara

Muscicapa striata

gniazdowanie możliwe

Łęki Dln.

 

77.

Pokląskwa

Saxicola rubetra

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

78.

Kląskawka

Saxicola torquata

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

79.

Białorzytka

Oenanthe oenanthe

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

80.

Kopciuszek

Phoenicurus ochruros

gniazdowanie pewne

Lipiny, Machowa, Pilzno, Słotowa

 

81.

Pleszka

Phoenicurus phoenicurus

gniazdowanie pewne

Pilzno

 

82.

Rudzik

Erithacus rubecula

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny

 

83.

Słowik szary

Luscinia luscinia

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Grn., Pilzno

 

84.

Kwiczoł

Turdus pilaris

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

85.

Kos

Turdus merula

gniazdowanie pewne

Lipiny, Pilzno

 

86.

Droździk

Turdus iliacus

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

87.

Drozd śpiewak

Turdus philomelos

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln.

 

88.

Paszkot

Turdus viscivorus

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

89.

Raniuszek białogłowy

Aegithalos caudatus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

90.

Raniuszek czarnobrewy

Aegithalos caudatus

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

91.

Sikora uboga

Parus palustris

gniazdowanie możliwe

Lipiny

 

92.

Sikora czarnogłowa

Parus montanus

gniazdowanie pewne

Lipiny

 

93.

Sikora czubatka

Parus cristatus

stwierdzenie gatunku

Lipiny

 

94.

Sikora sosnówka

Parus ater

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln.

 

95.

Sikora modra

Parus caeruleus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Łęki Dln., Zwiernik

 

96.

Sikora bogatka

Parus major

gniazdowanie pewne

Dobrków, Lipiny Pilzno

 

97.

Kowalik

Sitta europaea

gniazdowanie pewne

Jaworze Dln., Lipiny, Pilzno

 

98.

Pełzacz leśny

Certia familiaris

gniazdowanie możliwe

Jaworze Dln., Lipiny, Pilzno

 

99.

Wróbel domowy

Passer domesticus

gniazdowanie pewne

Bielowy, Dobrków, Lipiny, Pilzno, Słotowa,

 

100.

Wróbel mazurek

Passer montanus

gniazdowanie pewne

Lipiny, Strzegocice

 

101.

Zięba

Fringilla coelebs

gniazdowanie pewne

Lipiny, Łęki Dln., Pilzno

 

102.

Kulczyk

Serinus serinus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Pilzno

 

103.

Dzwoniec

Carduelis chloris

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Pilzno

 

104.

Czyż

Carduelis spinus

gniazdowanie możliwe

Machowa

 

105.

Szczygieł

Carduelis carduelis

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Pilzno

 

106.

Makolągwa

Carduelis cannabina

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Strzegocice

 

107.

Dziwonia

Carpodacus erythinus

gniazdowanie możliwe

Jaworze Dln., Mokrzec

 

108.

Gil

Pyrrhula pyrrhula

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny

 

109.

Grubodziób

Coccothraustes coccothraustes

gniazdowanie prawdopodobne

Lipiny, Łęki Dolne

 

110.

Potrzeszcz

Miliaria calandra

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Machowa, Pilzno

 

111.

Trznadel

Emberiza citrinella

gniazdowanie pewne

Dobrków, Lipiny, Łęki Grn., Pilzno, Podlesie Machowskie

 

112.

Potrzos

Emberiza schoeniclus

gniazdowanie możliwe

Lipiny, Strzegocice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala stopnia lęgowości;

 1. stwierdzenie gatunku
 2. gniazdowanie możliwe
 3. gniazdowanie prawdopodobne
 4. gniazdowanie pewne