logo
Użytek ŁUGI

Dzięki uprzejmości i wysokiej świadomości ekologicznej pracowników Urzędu Gminy
w Dębicy (podkarpackie), otrzymaliśmy od Wójta Gminy Dębica użytek (las łęgowy)
o powierzchni 2,33 ha położony w miejscowości Pustynia.

Pustynia - treningowy stadion piłki nożnej LKS Podkarpacie - w prawym górnym rogu widoczny rząd topól, za którym rozpoczyna się użytek.

Dochodząc jedną ze ścieżek ...

... napotkamy harmonijność w komponowaniu boisk sportowych w naturalne środowisko (tuż za tym trzcinowiskiem jest jedno z rezerwowych boisk do piłki nożnej) ...

... z przyjaznym sąsiedztwem, tak małych ...

... i tak pięknych oczek wodnych ...

... by w mozaice środowisk ...

... skryć się ...

... w zaciszu zieleni ...

... znajdując czas ...

... chociażby, na odszukanie naturalnego stanowiska kosaćca syberyjskiego.


Wiosną 2008 roku...


Środowisko użytku Ługi obfituje w "miękkie" gatunki drzew, w których dzięcioły chętnie wykłuwają dziuple dla siebie i mniejszych gatunków ptaków (sikor).

Fragment boru sosnowego z domieszką brzozy, sąsiadującego z użytkiem Ługi.
Copyright © 2006-2009 by IWA. Hosted by TYTANET.COM.PL. All rights reserved. powered by WebText v0.2