logo
15-16 czerwiec 2007 - Pieszy rajd nocny
(Uczestnicy rajdu pieszego, to młodzież z gimnazjum z Łęk Dolnych i z gimnazjum z Łęk Gónych z gminy Pilzno na Podkarpaciu)

Trasa rajdu:
I dzień: Pilzno/Łabuzie - Parkosz/Łabuzie - Mokrzec/Elektownia wodna - Zalew na Wisłoce/Ptasia Wyspa - Gołęczyna/Pomnik poległych partyzantów - Jaworze Dln./Bór sosnowy i bór jodłowy - Połomia/Dolina potoku - Gębiczyna/Szkoła

II dzień: Gębiczyna - Braciejowa/Południk/Punkt widokowy na Tatry - Braciejowa/Kałużówka/Pomnik partyzantów na polanie - Dobrków/Kopaliny - Maga/Punkt widokowy - Parkosz/Łabuzie


Zalew na Wisłoce - Mała elektownia wodna w Mokrzcu, gm. Pilzno
Zalew na Wisłoce - Stanowisko lęgowe rybitwy rzecznej Sterna hirundo na nieczynnej podporze taśmociągu żwirowni
Mokrzec "Krusz-Geo"- zarządca Zalewu, Młodzież przy głazie (pomnik przyrody)
Zalew na Wisłoce - Pierwszy lęgowy łabędź niemy Cygnus olor
Zalew na Wisłoce - przy ujściu potoku
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius - stanowisko lęgowe na Wisłoce
Zalew na Wisłoce - Widok na Ptasią Wyspę
Zalew na Wisłoce - Stanowisko lęgowe mewy białogłowej Larus cachinnans
Dolina Dolnej Wisłoki graniczy w tym miejscu z Pogórzem StrzyżowskimAmbona przy buchtowisku dzika


Harcerskie czuwanie, zabawy mimiczne i śpiew przy ognisku, też było.


Kałużówka - miejsce pamięci partyzanckiej akcji "Burza"
Copyright © 2006-2009 by IWA. Hosted by TYTANET.COM.PL. All rights reserved. powered by WebText v0.2