logo
Plener fotografioczny Pilzno - Łabuzie 6 stycznia 2007


Idziemy łachą, śladem świeżych, pogubionych wierzbowych gałęzi

w korycie rzeki.

To drzewo spostrzegliśmy 16 i 30 grudnia 2006 licząc ptaki podczas spływu kajakiem

Czy to bóbr bednarz?

Czy zwierz o sile olbrzyma?

Ślady mocnych bobrzych siekaczy ...

... i mocnego dłuta dzięcioła.

Bez czarny (Sambucus nigra) uwolniony z cieni łozowiska.

Czarka szkarłatna(Sarcoscypha coccinea) Stanowisko: Łabuzie, gm. Pilzno, podkarpackie

Bez czarny (Sambucus nigra) sięgający omszonymi konarami do pustej czarki.

Czarka szkarłatna(Sarcoscypha coccinea) Stanowisko: Łabuzie, gm. Pilzno, podkarpackie

Dolina Wisłoki - obszar zalewowy

Zadrzewienia wierzbowo-topolowe w dolinie Wisłoki, miejsce bytowania bobrów

Dolina Dulczy przy ujściu do Wisłoki

Dolina Dulczy przy ujściu do Wisłoki
Copyright © 2006-2009 by IWA. Hosted by TYTANET.COM.PL. All rights reserved. powered by WebText v0.2